Мениджмънт академия

SWOT анализ за интернет стратегия

от Мирослава Михова, Център по мениджмънт Стара Загора

успешна стратегияSWOT анализът е инструмент подпомагащ процеса на разработване на бизнес стратегии в различни аспекти. В конкретния случай ще се опитам да дам насоки за използването му при изграждане на интернет стратегия от фирми решили да се възползват от възможностите на интернет средата.

Не веднъж е ставало въпрос, че интернет средата предоставя много възможности, но преди да предприемете конкретни действия спрямо нея е необходимо да си зададете въпроса:

Какво искам да постигна в интернет?

Отговорът ще ви даде посоката или основната цел на вашата интернет стратегия. Но, за да можете да продължите напред с изграждането на вашата интернет стратегия ще ви е необходима допълнителната информация свързана с външните и вътрешните фактори, които ще й оказват влияние. Извършването на обективна оценка на наличните ресурси и възможностите на средата, чрез използването SWOT анализ ще ви даде реална представа за възможностите на организацията да постигне набелязана цел.

Какво представлява SWOT анализа?

SWOT е акроним от:

 • Strengths(Силни страни) – страни на организацията, които могат да се използват за формиране на конкурентно предимство.
 • Weaknesses(Слаби страни) – по-скоро страни, които организацията не притежава за постигането на крайната цел.
 • Opportunities(Възможности) – бизнес възможности, които могат до доведат увеличаване на печалбата, осигуряване на растеж.
 • Threats(Заплахи) – промени във външната среда, които могат да възпрепятстват постигането на желаната цел.

Силните и слабите страни представляват вътрешни фактори, които се отнасят до възможностите на самата организация и върху които тя може да въздейства. А възможностите и заплахите се явяват външни фактори, които организацията не е в състояние да промени и с които трябва да се съобрази, ако иска да успее в начинанието си.

swot анализ

SWOT анализът ще ви помогне да си изясните реалната ситуация и да прецените дали сте способни да постигнете целта си сами или се нуждаете от допълнителна помощ или ресурси. За да разберете това е необходимо да направите описание на всеки от изброените фактори – силни, слаби страни, възможности и заплахи.

Когато говорим за SWOT анализ за нуждите на изграждането на интернет стратегия описанието може да включва следните посоки:

1. Силни страни:

 • познаване на интернет средата – познаване на средата и нейните възможности.
 • разбиране на интернет бизнес моделите – познание за това как могат да се изкарват пари в интернет?
 • наличие на опит в интернет – организацията има присъствие в интернет, като например разполага с интернет страница/блог и се грижи за нейното управление.
 • разполага с хора имащи познания в областта на интернет маркетинга;
 • разполага с хора имащи познания в SEO(Search engine optimization – оптимизация за търсачки);
 • разполага с база от данни за потенциалните клиенти в интернет;
 • добра онлайн репутация – наличието на положителна информация в интернет за вашата организация и предлаганите продукти;
 • силно присъствие в социалните мрежи;
 • разполага с подходяща техника, софтуер – компютри, интернет, видеокамера, микрофон;
 • креативно мислене;
 • възможности за писане на статии.

2. Слаби страни – обикновено слабите страни се изразяват като липси на силни, като например:

 • непознаване на интернет средата;
 • организацията не разполага с нужните ресурси за навлизане в интернет средата – професионално обучени хора, време, техника.
 • предлаганите продукти не са конкурентоспособни в интернет.
 • политика не подходяща за интернет средата. Отнася се за организации привърженици на затворен тип поведение, без възможност за осъществяване на контакт с клиентите. В моментът, в който решат да се появят в интернет/и не само там/ ще се наложи да преосмислят своята политика в посока откритост и създаване на доверие.

3. Възможности – бизнес възможности определени от параметрите на интернет средата:

 • интернет пазара е огромен;
 • предоставя директен достъп до крайния потребител;
 • достъп до по-голям пазар/за малките фирми/;
 • все по-достъпен интернет от всякъде и по-всяко време;
 • увеличаване на покупките през интернет;
 • достъп до голямо количество информация;
 • нискобюджетни методи за реклама и промотиране на продуктите.

4. Заплахи – заплахите са външни фактори на средата, които могат да попречат за изпълнението на вашите бизнес цели. Такива са например:

 • висока конкуренция в бранша;
 • несигурност при интернет заплащането;
 • законодателни промени – за електронните съобщения, търговия и др.;
 • въвеждане на иновативни продукти от страна на конкурентите;
 • ценови войни;
 • хакерски атаки към интернет сайта/блога.

В описанието са посочени примерни насоки, по които можете да разсъждавате, за да направите вашият анализ. За да бъде SWOT анализа реалистичен и да отговаря на вашите нужди е необходимо да бъдете максимално конкретни и да отразявате специфичната информация за вашата организация.

Стремежът ви от тук нататък трябва да бъде в посока използването на възможностите на средата и силните страни на организацията за намаляване на слабите страни и ограничаване на действието на заплахите.

Как да се постигне това?

Съществуват различни стратегии, които зависят от конкретната комбинация между организация, среда и поставени цели. Но успехът на една интернет стратегия ще се определя от възможността на организацията да се приспособи към средата и да се възползва от възможностите, които тя й предоставя.

Какви са възможностите за вашата организация в интернет?

Тагове: , , , ,

Тази публикация е пусната на 19.10.2010 в 10:41 под категория Определи посоката, Управлявай ресурсите. Може да следите коментарите по нея чрез RSS 2.0 хранилка.

Сподели във Facebook    Сподели в Twitter    Сподели в LinkedIn

Напиши коментар